แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเรียงจากตัวเลขมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง?
  yī èr sān
  shí jiŭ bā
  sān sì wŭ
  qī liù shí
2. 白开水
  น้ำส้ม
  น้ำเปล่า
  น้ำชา
  น้ำผลไม้
3. 好
  ไม่ดี
  ดี
  ไม่สบาย
  ร้าย
4. จงแปลประโยคต่อไปนี้ hànyŭ nán ma?
  คุณเรียนภาษาจีนไหม
  ภาษาจีนไม่ยาก
  ภาษาจีนยากไหม
  คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน
5. คำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  bàba
  māma
  shíèr
  dìdi
6. 上 面 แปลว่าอะไร
  ข้างบน
  เลี้ยวซ้าย
  เลี้ยวขวา
  ข้างล่าง
7. 白菜
  ผักกาดขาว
  ต้นหอม
  พริก
  มะนาว
8. 我 แปลว่าอะไร
  นก
  หมา
  ฉัน
  แกะ
9. 百分百
  เศษส่วน
  ร้อยเปอร์เซ็นต์
  จำนวนเต็ม
  ส่วนเกิน
10. 下面
  ข้างล่าง
  ข้างบน
  ซ้ายมือ
  ขาวมือ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ