แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  bàba
  māma
  shíèr
  dìdi
2. 白天
  กลางวัน
  ฟ้า
  กลางคืน
  ฟ้าร้อง
3. 你 แปลว่าอะไร
  แมว
  เขา
  หนู
  เธอ
4. 我 แปลว่าอะไร
  นก
  หมา
  ฉัน
  แกะ
5. 大 คืออะไร
  เบา
  หนัก
  ใหญ่
  สูง
6. 白 คืออะไร
  ส้ม
  ขาว
  แดง
  ม่วง
7. 汉语 hànyǔ แปลว่าอะไร ??
  ภาษาต่างประเทศ
  ภาษาจีน
  ภาษาไทย
  คำศัพท์
8. 正确
  ถูกต้อง
  ไม่ถูก
  แยู่
  ดี
9. 右 แปลว่าอะไร
  ขึ้น
  ลง
  มือ
  ขวา
10. คำทักทายในภาษาจีนคือข้อใด?
  hěn máng.
  míngtiān jiàn
  zàijiàn
  nǐ hǎo!
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ