ͺҡó Grammar ͧ Tense

Ӫᨧ
- ͡駪 йʡŢͧӢͺ кǨͺ
- ͺ§ 300 ¹ش §ҡش
- ҷӢͺú кǨͺ
- Ӣͺ㹡÷Ӣͺ§ 30 ҷ ҡԹ кǨͺ
- աõǨӵͺ ккѹ֡ Фṹŧҹ ش
- ࡳѴԹҹ÷ͺ 60 6 ͢
1. A : What did do yesterday ? B :.
  I went to the bank.
  Im wearing a red shirt.
  She has short hair.
  She has short hair.
2. A : What do you do ? B : .
  She is a teacher.
  Im a student.
  They are doctors.
  He is a salesman.
3. A : Do they speak English ? B :
  No, they do.
  Yes, they does
  Yes, they do.
  No, they doesnt.
4. A : Who did you go to school with? B :..
  I went to school with Suda.
  I played tennis.
  I visited Suda
  I went shopping.
5. A : Where did you and your family go last vacation ? B :
  We went to the beach.
  They went to the beach.
  I went shopping
  We go to the beach.
6. A : Where did you go yesterday? B :
  I went to the bank.
  She went to the bank.
  I went with my mom.
  I went there by a car.
7. I to have watermelon after meals when I was in Prathom 6.
  like
  liked
  likes
  dont like
8. He always ___ his car on Sundays.
  wash
  washes
  washed
  washing
9. A : Where did you yesterday? B : I went to the bank .
  go
  going
  goes
  went
10. A : Who did you go with? B : ..
  No, I didnt.
  I went to Big C.
  Yes, please.
  I went with Sunee.
ͧ͡ йʡŢͧӢͺ зӤúء
֧еǨ кѹ֡š÷Ӣͺ ŧʶԵԼӢͺ 300 ش

˹á | ʶԵԼӢͺ | Ӣͺ仵Դ纤س