เฉลยการถ่ายภาพกับครูอาร์ม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. “ถ้าเราปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปทางช่องเล็กๆ ในห้องมืดแล้วถือกระดาษขาวให้ห่างจากช่องรับแสงประมาณ 15 ซม. จะปรากฏภาพบนกระดาษ มีลักษณะเป็นภาพจริงหัวกลับ แต่เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนัก” จากหลักการนี้ทำให้เกิดการพัฒนากล้องอ่ะไร?
ก. กล้องออบสคิวรา.
ข. กล้องดิจิตอล.
ค. กล้องฟิล์ม.
ง. กล้องพาโนรามา
2. การแต่งภาพใช้หลักการของวิชาอ่ะไรเข้ามาช่วยในการแต่งภาพ
ก. คณิตศาสตร์.
ข. ศิลปะ.
ค. ฟิสิกส์.
ง. สังคม
3. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของภาพถ่าย
ก. ภาพที่สื่ออารมณ์ความรู้สึก.
ข. ภาพที่บ่งบอกความทรงจำ.
ค. ภาพที่สะท้อนถึงความคิดทศนคติ.
ง. การใช้ภาพถ่ายไว้แกล้งเพื่อน
4. ข้อใดคือประโยชน์ของการแต่งภาพที่ถูกต้องมากที่สุด
ก. ช่วยหลอกตาผู้ชม.
ข. ช่วยให้ผู้มองภาพเกิดความคิดสร้างสรรค์.
ค. ช่วยเพิ่มสีสันและความงดงามให้กับภาพ.
ง. ช่วยให้ภาพมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้น
5. ข้อใดคือข้อเสียของการแต่งภาพมากเกินไป
ก. ทำให้ภาพไม่ดูเป็นธรรมชาติหรือภาพนั้นอาจขาดความน่าเชื่อถือ.
ข. ทำให้สังคมไม่ยอมรับในภาพถ่าย.
ค. ทำให้ภาพถ่ายนั้นหมดราคาในการขายภาพ.
ง. ทำให้ภาพถ่ายนั้นกลายเป็นภาพผลงานทางศิลปะแต่เป็นภาพที่มีความไม่สวยงามและไม่เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ
6. (Camera Obscura) ซึ่งเป็นภาษาลาติน แปลว่าอ่ะไร?
ก. ห้องดวงดาว.
ข. ห้องแสงจันทร์.
ค. ห้องแสงสว่าง.
ง. ห้องมืด
7. การถ่ายภาพและภาพถ่ายมีวิวัฒนาการมาจากวิชาอ่ะไร
ก. ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์.
ข. ฟิสิกส์ และเคมี.
ค. เคมี และชีวะ.
ง. เคมี และดาราศาสตร์
8. พระยาไทรบุรี ได้ขึ้นทูลเกล้าฯถวายรูปถ่ายอ่ะไรให้กับ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก. รูปหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส.
ข. รูปถ่ายพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ค. รูปพระเจ้าหลุยส์ ที่13.
ง. รูปเจ้าวิลาต(สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย)
9. คนไทยที่เป็นช่างถ่ายรูปคนแรกคือใคร
ก. พระยากระสาปน์กิจโกศล.
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ค. ปาเลอกัว.
ง. สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย
10. การถ่ายภาพในเมืองไทยยุคแรก เกิดขึ้นในสมัย ราชกาลอ่ะไร?
ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๒.
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๓.
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔.
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕

http://www.thaitestonline.com