นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ

คุณครูสามารถนำเว็บลิงก์ชุดข้อสอบนี้ไปติดที่เว็บไซต์ของคุณเองได้ฟรี โดยคลิกเลือกชุดข้อสอบที่ต้องการ และนำ Code ไปติดที่เว็บของท่านได้ ทันที่เลยครับ โดยลักษณะของ Code จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 1. ประเภทที่มี banner 2 แสดงเฉพาะลิงก์ธรรมดา

ชุดวิชาที่เลือก
V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)
คัดลอก Code ด้านล่างไปว่างที่เว็บไซต์ของคุณ
แบบทดสอบออนไลน์ วิชา V-NET   ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)
Code banner
แบบทดสอบออนไลน์
Code text link
V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)
Code text link