นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ

คุณครูสามารถนำเว็บลิงก์ชุดข้อสอบนี้ไปติดที่เว็บไซต์ของคุณเองได้ฟรี โดยคลิกเลือกชุดข้อสอบที่ต้องการ และนำ Code ไปติดที่เว็บของท่านได้ ทันที่เลยครับ โดยลักษณะของ Code จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 1. ประเภทที่มี banner 2 แสดงเฉพาะลิงก์ธรรมดา

ชุดวิชาที่เลือก
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ
คัดลอก Code ด้านล่างไปว่างที่เว็บไซต์ของคุณ
แบบทดสอบออนไลน์ วิชา รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ
Code banner
แบบทดสอบออนไลน์
Code text link
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ
Code text link